שאלות שאסור שיישאלו בעת ראיון עבודה

על פי החוק והוראות נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה, חל איסור על מעביד לשאול שאלות מסוימות את דורש העבודה, זאת משום שיש בהן עילת אפליה.
לא בהכרח נמצאות פה כל השאלות שאסורות להישאל ולא בהכרח הניסוח משפטי ומדוייק.


אפליה על רקע מיני - אסור להתלות משרה לגברים או נשים בלבד.

אסור לשאול נשים אם הן בהריון או מתכננות הריון או אם הן בהליך טיפולי פוריות.

גיל - אסור להפלות מועמד על רקע גילו, לכן שאלות כגון מתי סיימת את לימודי התיכון, האוניברסיטה, השירות הצבאי, אשר מטרתם לגלות בני כמה אתם, אינה חוקית.

גזע - מאחר ואסור להפלות מועמד על רקע גזעו הרי ששאלות בנוגע למוצא אתני אינן חוקיות.

דת - חל איסור לשאול את המועמדים אם הם דתיים, שומרי שבת וכשרות, חילוניים, מוסלמים וכיו"ב..

לאום - חל איסור להתנות משרה בלאומיותו של המועמד. כך למשל אסור לשאול את המועמדים האם עברית היא שפת אמם, האם הם יוצאי צבא או מה הפרופיל שלכם (למעט במשרות ביטחוניות).

ארץ מוצא - אסור שיישאל אלא אם כן העניין מהותי לתפקיד.

שירות מילואים - חל איסור לשאול מועמד כמה ימי מילואים הוא משרת בשנה.

מעמד אישי - שאלות הנוגעות למצבם המשפחתי של המועמדים אסורים. ובמקרה של נשים חל גם איסור לשאול אם הן בהריון או מתכננות להיכנס להריון

מוגבלות רפואית - חל איסור על פי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות לשאול מועמד אם הוא בריא ונוטל תרופות, למעט במשרות שבריאותו וניידותו של המועמד חשובים.

עם זאת, שימו לב כי באיסורים אלו אין פירוש הדבר כי המועמד יכול לייפות את קורות החיים שלו ולכתוב דברים שאינם אמת. הדבר מהווה הפרה של חובת תום לב.

קרדיט לכותבת המאמר, אביבה דניאלי